Sme odborníci na POŽIARNU BEZPEČNOSŤ stavieb

Ponúkame služby v oblasti požiarnej ochrany a technického vybavenia


Zaoberáme sa návrhom, projektovaním, dodávkami a montážou 
stabilných a polostabilných hasiacich zariadení,
vodných clon, vodovodných a kanalizačných potrubí, 
čiastočne zdravotechniky, kúrenia a plynových rozvodov.

Vykonávame príslušné kontroly, opravy a servis dodaných častí stavieb podla vyhl.č. 169/2006 Z.z.

Stavby a časti stavieb

realizačné zámery, štúdie,
dokumentácia stavieb,
technický dozor,
výkon stavbyvedúceho,
dokumentácia skutkového stavu,
zaučenie obsluhy,
poradenská a konzultačná činnosť,
kontroly, servis a opravy

Technické stavby

hasiace vodné systémy sprinklerové
a roztrekovacie / drenčer /,
penové hasiace systémy
vodné požiarne uzávery
požiarne vodovody vonkajšie a vnútorné,
hydranty a hadicové navijaky,
sanitárne a kanalizačné rozvody budov,
zriaďovacie predmety,
zdroje vody, rozvodyvody


 Zariadime dodávku a montáž vybavenia stavieb v novostavbe,
ako aj ich rekonštrukcie v príslušnom odvetví.

Technologické stavby

zariadenia výrobných
a pomocných technológií
tepelné a energetické zdroje
rozvody stlačeného vzduchu

Ekologické stavby

kanalizačné rozvody
tlakové stanice
vodovody, zdroje vody,
čerpacie stanice vody,
nádrže vody

Vodná clona aj Stabilné hasiace zariadenie  

neslúžia na uhasenie požiaru ale na udržanie požiaru pod kontrolou do príchodu hasičskej jednotky.

Mobirise

Vodná clona 

Vodná clona je urečená na protipožiarne oddelenie dvoch požiarnych úsekov. Ak vypukne požiar v jednom požiarnom úseku, vodná clona zabezpečí aby sa požiar nepresunul do druhého požiarneho úseku.

Mobirise

Stabilné Hasiace Zariadenie

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie a sklápacie zariadenie vodné je určené na zabezpečenie požiaru pod kontrolu do príchodu jednotky HaZZ

Detaily o Vodná Clona a Stabilné Hasiace Zariadenie

Vodná clona slúži na protipožiarne oddelenie dvoch požiarnych úsekov. Teda ak vypukne požiar v jednom požiarnom úseku, vodná clona zabezpečí aby sa požiar nepresunul do druhého požiarneho úseku.

Ovládanie vodnej clony:
Každá vodná clona má HLAVNÝ UZÁVER vodnej clony, ktorý uzatvára a otvára prívod vody do VC. Musí byt vždy v polohe OTVORENÝ (páka je rovnobežne s rúrou). Tento hlavný prívod vody je VŽDY OTVORENÝ a uzatvára sa iba pri opravách, simulovaných skúškach a závadach vodnej clony.

Za hlavným uzáverom sa nachádza RUČNÉ (páka) a AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE (elektrokrabička) vodnej clony. Väcšinou sa nachádzajú v skrinke. Ak nie je požiar, VŽDY ZAVRETÉ. Každá vodná clona má ručné a automatické ovládanie VC. Ak systém EPS zistí požiar v danom požiarnom úseku, dá povel automatickému ovládaniu, a elektromotor otvorí vodnú clonu (automatické ovládanie) ALEBO
Niekto zo zamestnancov, poverených osôb na obsluhu VC spozoruje vizuálne požiar v danom požiarnom úseku, príde do strojovne a pomocou ručného ovládania spustí VC (dá páku do polohy rovnobežne s rúrou) a zavolá príslušné záchranné jednotky (ručné ovládanie).

Zabezpečuje protipožiarnu ochranu na celej ploche jedného požiarneho úseku.

Ovládanie SHZ – ventilová stanica

Ovládanie SHZ je plne automatické. Celý systém SHZ je natlakovaný vodou. Ak vypukne
požiar, praskne ampulka v sprinklerovej hlavici, odkial začne striekat voda. Ventilová stanica zistí
pokles tlaku v sústave a otvorí prívod vody do sústavy. Súčasne ZAČNE ZVONIŤ POPLACHOVÝ ZVON.

Osoby poverené obsluhou privolajú záchranné jednotky, ktoré po uhasení požiaru uvedú SHZ spät do pohotovostného režimu.

Naši spokojní klienti

Šrobárova 2682/50
058 01 Poprad

ICO: 46123903
IC DPH: SK 2023 265 398

Ing. Jaroslav Ganádik
konateľ

+421 905 414 063
jaroslav.ganadik@ganamont.sk

Ing. Ivan Ganádik
konateľ 

+421 907 906 430
ivan.ganadik@ganamont.sk